Pro média

Níže uvedené vizualizace, tiskové zprávy a další materiály podléhají autorským právům. Při jejich použití, prosím, uvádějte jako zdroj jméno autora, název ateliéru, příp. obecně: www.koncertnisalostrava.cz. Kontakt pro média: Michaela Dvořáková | dvorakova@koncertnisal.cz | +420 732 372 424