nadační fond

Nadační fond koncertního sálu Ostrava - Buďte součástí realizace jedné z nejočekávanějších staveb světa...

Lokalita ul. 28. října, Ostrava

Zahájení stavby 2023

Aktuální fáze projektu Příprava území - uzavřena smlouva se zhotovitelem stavebních prací

Předpokládané dokončení stavby 2027

Iniciátor a hlavní investor Statutární město Ostrava

Zpracovatelé Steven Holl Architects, New York a Architecture Acts, Praha

Odhadové náklady projektu 3,2 mld. Kč

- Jedna z nejočekávanějších staveb světa

- Návrh světového architekta Stevena Holla

- Unikátní architektonické řešení

- Propojení památkově chráněného objektu s nadčasovou novostavbou

- Nejmodernější udržitelné technologie

- Komplexní hudební, kulturní, produkční a vzdělávací zázemí

kontakt

Michaela Dvořáková
+420 732 372 424
dvorakova@koncertnisal.cz