Nadační fond

Buďte součástí realizace jedné z nejočekávanějších staveb světa...

Nadační fond pro koncertní sál vznikl za účelem shromáždění finančních prostředků, které by mohly v budoucnu pokrýt či vylepšit dílčí části stavby – tedy koncertního sálu a rekonstrukce kulturního domu. Z obdobných příkladů ze světa víme, že z fondů tohoto typu byly financovány například varhany. Nadační fond je tedy podpůrným prostředkem financování, který fyzickým a právnickým osobám umožní se finančně podílet na jedné z nejočekávanějších staveb světa, která má v Ostravě v horizontu pár let vzniknout. Prostředky, v něm nashromážděné, budou použity pouze za účelem popsaným výše a v souladu se zakládací listinou fondu. Pro podrobnější informace si napište na foundation@hallbyholl.com.

Lokalita | ul. 28. října, Ostrava
Zahájení stavby | 2023
Aktuální fáze projektu | Probíhá příprava území, tj. demolice amfiteátru, přeložky, přípojky, kanalizace, a geotermální vrty a současně je vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací zahrnujících rekonstrukci domu kultury a přístavbu koncertního sálu.
Předpokládané dokončení stavby | 2027
Iniciátor a hlavní investor | Statutární město Ostrava
Zpracovatelé | Steven Holl Architects, New York a Architecture Acts, Praha
Náklady projektu | Náklady projektu: okolo 4 mld. Kč (Finální suma bude zřejmá po výběru zhotovitele stavebních prací zahrnujících rekonstrukci domu kultury a přístavbu koncertního sálu.)

Jedna z nejočekávanějších staveb světa

Návrh světového architekta Stevena Holla

Unikátní architektonické řešení

Propojení památkově chráněného objektu s nadčasovou novostavbou

Nejmodernější udržitelné technologie

Komplexní hudební, kulturní, produkční a vzdělávací zázemí

Budoucnost a využití celého komplexu

Očekávaná návštěvnost 500 tis. lidí ročně

Velký koncertní sál s kapacitou 1300 míst

Divadelní sál s kapacitou 490 míst

Multifunkční/komorní sál s kapacitou 515 míst

Edukační centrum s kapacitou 200 míst

Přednáškový multifunkční sál s kapacitou 1200 míst

Zázemí pro 100 členný orchestr a administrativu Janáčkovy filharmonie Ostrava

Nahrávací studio světových parametrů

Restaurace, kavárna, salónky, prostory pro volnočasové aktivity...

Kontakt

foundation@hallbyholl.com
+420 732 372 424