Virtuální prohlídka

Akustický model

K dosažení těch nejlepších akustických parametrů koncertního sálu bylo nutné provést několik sérií akustických měření – ty prováděla japonská společnost Nagata Acoustics v modelu interiéru koncertního sálu v měřítku 1:10. Model umožnil simulaci reálných akustických podmínek. Jen díky testování lze dosáhnout těch nejlepších akustických parametrů. Akustický model byl po ukončení měření převezen do městské galerie PLATO, kde je v prostorách bývalého hobbymarketu Bauhaus od 13. července 2022 zpřístupněn veřejnosti.

Dokonalá kopie budoucího interiéru ostravského koncertního sálu v měřítku 1:10 vznikala téměř půl roku v dílnách specializovaných na akustické modely v Mnichově Hradišti společnosti AVETON s.r.o., v úzké spolupráci s NAGATA ACOUSTICS, STEVEN HOLL ARCHITECTS a ARCHITECTURE ACTS. Smlouvu na výrobu modelu interiéru koncertního sálu a následná měření byla součástí již projektové dokumentace.

 

Parametry modelu

Měřítko 1 : 10
Váha modelu (bez podstavy): 3 t
Rozměry modelu (bez podstavy): 4,2 (š.) x 4, 63 (d.) x 2,52 (v.) m
Výrobce: společnost Aveton s.r.o., 2021
Ve spolupráci s: Nagata Acoustics, Steven Holl Architects, Architecture Acts
Akustická měření prováděla: Nagata Acoustics, 2022
Kde: PLATO Bauhaus, Janáčkova 22, Ostrava
Otevírací doba PLATO v červenci a srpnu: Po zavřeno, Út 10–18 h, St 10–20 h, Čt–Ne 10–18 h (podrobnější informace k otevírací době zde)

Koncertní sál

Autoři návrhu: Steven Holl Architects a Architecture Acts
Kde: stavba propojí Dům kultury města Ostravy na ul. 28. října s přilehlým parkem Milady Horákové
Realizace stavby: 2023–2027
Investor: statutární město Ostrava
Parametry: koncertní sál (1300 míst), komorní sál (515 míst), divadelní sál (490 míst), zázemí pro Janáčkovu filharmonii Ostrava (100 členů), edukační centrum (200 míst), nahrávací studio, restaurace, kavárna…

Jak testování probíhá?

„Napřed se vše odehrává v počítači, probíhá počítačové modelování. To je fáze, kdy rozvíjíme akustickou kvalitu sálu. Analyzujeme, jak se zvuk pohybuje v prostoru, abychom zajistili, že každé sedadlo v sále má dobré akustické podmínky. Ne vše jde simulovat v počítači. Proto máme skutečný model, kde zvuk testujeme a vyhodnocujeme. V modelu jsou umístěna čalouněná křesílka a figurky s vlasy a oblečky, které napodobují posluchače v sále. Simulují akustickou pohltivost posluchačů, neboť i přítomnost lidí v sále mění akustické parametry prostoru. Model jsme plnili plynným dusíkem, protože uvnitř musí být skrze měřítko 1:10 všechny frekvence desetkrát vyšší. Díky dusíku jsme nasimulovali co nejvěrohodnější prostředí a získali přesnější hodnoty měření. Měřítko 1:10 je také ideálním kompromisem mezi funkčností a ekonomickými náklady.“

Erik Bergal, Nagata Acoustisc
Duben 2022

Rozhovor s Yasuhisu Toyotou z Nagata Acoustics

"Hudba je umění, akustika je věda."

Návrh a zajištění odpovídajících akustických úprav ostravského koncertního sálu byly svěřeny uznávanému japonskému specialistovi Yasuhisovi Toyotovi, který si díky skvěle odvedené práci v koncertních sálech napříč kontinenty se svým tokijským ateliérem Nagata Acoustics zajistil celosvětové renomé. Společnost Nagata Acoustics navrhla od roku 1971 akustické řešení u bezmála 60 koncertních sálů po celém světě. Díky "jejich akustice" zvuk skvěle zní v sálech v Paříži, Šanghaji, Tokiu, Los Angeles, Katovicích či Hamburku. Za pár let také v Ostravě.

Před začátkem měření v prosinci 2021 proběhl na trase Mnichovo Hradiště - Tokyo online rozhovor, který s Yasuhisu Toyotou vedl přímo uvnitř akustického modelu byl moderátor, novinář a publicista Jiří Vejvoda.

Přehrát video

Jak bude interiér sálu vypadat

Velký ostravský koncertní sál s kapacitou 1300 míst v hledišti, uspořádaném do tzv. vinohradu, bude rozčleněn do menších sekcí a část hlediště bude i za samotným pódiem.

„Koncertní sál je místem setkávání lidí, je v něm určitá intimita. Ten ostravský má pódium umístěné uprostřed a lidé jsou rozesazeni okolo. Budete sedět v publiku a moct pozorovat i ostatní. Všichni tak budeme v jednom prostoru a komunikujeme prostřednictvím hudby."  

Erik Bergal, Nagata Acoustics

Testování ve větrném tunelu

Vedle akustického modelu vznikl také model, který prošel testováním v aerodynamickém/větrném tunelu.

Přístavba koncertního sálu je specifická svým originálním zaobleným tvarem, navíc obklopující stávající stavbu domu kultury. Tento atypický tvar klade vysoké nároky na návrh nosných konstrukcí a konstrukce fasády. Vyskytuje se na něm mnoho oblastí, především podél zaoblených hran, na které norma nepamatuje. Z těchto důvodů by mohlo být zatížení větrem stanoveno s velkou mírou nejistoty. Statik i projektant fasády by mohli stanovovat tlaky a sání konzervativně, což by mohlo vést v některých místech k nadhodnocení zatížení větrem a mohlo by dojít k nepřesnému dimenzování konstrukce a fasádního pláště. Právě proto byl předložen návrh na otestování modelu koncertního sálu v aerodynamickém (větrném) tunelu. Zefektivní a naleznou se rezervy v návrhu konstrukčního řešení - s pozitivním dopadem do rozpočtu plánované stavby. Výstupy tohoto testování budou numericky zpracovány a zapracovány do statického výpočtu a následně do dokumentace pro provedení stavby.

Testování bylo provedeno zkušeným personálem Akademie věd České republiky - Ústav teoretické a aplikované mechaniky.

Přehrát video