Jak to bude vypadat uvnitř koncertního sálu?

Zveme Vás na virtuální prohlídku
interiéru akustického modelu 1:10.

Do sálu reálných rozměrů Vás pozveme za pár let!

VSTUPTE
K dosažení těch nejlepších akustických parametrů koncertního sálu bylo nutné provést několik sérií akustických měření – ty prováděla japonská společnost Nagata Acoustics v modelu interiéru koncertního sálu v měřítku 1:10. Model umožnil simulaci reálných akustických podmínek. Po ukončení měření byl umístěn do ostravské městské galerie PLATO, kde je v prostorách Bauhausu zpřístupněn veřejnosti.