Emailové adresy se souhlasem adresáta používáme k zasílání newsletteru (obchodních sdělení, aktualit a novinek).

Statutární město Ostrava uzavřelo smlouvu s KLIMUS & PARTNERS s.r.o.,  IČ 033 73 444, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem tel.č.: +420 602 705 686, mail: roman@klimus.cz; ID datové schránky: ewann52 na období od 1.1.2019 do 31.12.2021.00. (Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Martin Krupa, tel. č.: +420 724 356 825, email: martin.krupa@gdpr-opava.cz).